Våre medlemsselskaper

A/S Norske Shell

A/S Norske Shell har vært aktiv i Norge siden 1912. Vår kjerneaktivitet er leting etter og produksjon av olje og gass. Vårt hovedkontor ligger i Sola kommune utenfor Stavanger. Vi er et globalt konsern som består av energi- og petrokjemiselskaper med et gjennomsnitt på 92 000 ansatte spredt over mer enn 70 land.

www.shell.no

-

Spirit Energy Norge AS

Spirit Energy ble opprettet i 2017 ved at Centricas olje- og gassdivisjon ble slått sammen med Bayerngas Norge AS. Vår produksjon på norsk sokkel er på ca 95,000 fat oe pr dag. 60% av reservene og produksjonen ligger i Norge.

https://www.spirit-energy.com/no/

-

OKEA AS

OKEA is a pure Norwegian development & production company located in Trondheim and established in June 2015. Since then OKEA has built a strong organization with a team of experienced people with the ability to innovate. OKEA shall contribute to the value creation on the Norwegian Continental Shelf, with cost effective development and operation systems.

www.okea.no

-

Wintershall Norge AS

I slutten av året 2008 overtok Wintershall det norske olje- og gasselskapet Revus Energy og slo det sammen med sin egen virksomhet i Norge – det nye selskapet drives nå under firmabetegnelsen Wintershall Norge AS

http://www.wintershall.no

-

NEPTUNE ENERGY NORGE AS

Neptune Energy is an independent oil and gas exploration and production company with a regional focus on the North Sea, North Africa and South East Asia. The company’s aim is to build an E&P company with material scale, operating capability and options for ultimate value realisation.

https://www.neptuneenergy.com/en

-

Gassco

Gassco er operatør av det norske transportsystemet for naturgass. Det er avgjørende at Europa kan stole på leveransene av gass fra Norge, derfor er det vår målsetting å sørge for sikker og pålitelig transport av gass.

https://www.gassco.no/

-

Wellesley Petroleum

Wellesley Petroleum ble etablert i 2015 og er fokusert på leting på norsk sokkel. Selskapet boret sin første letebrønn som operatør i 2017.

https://www.wellesley.no

-

Faroe Petroleum Norge AS

Faroe Petroleum er et uavhengig olje og gasselskap som fokuserer på leting og produksjon i Norge og UK. Selskapet har vært etablert i Norge siden 2006. Faroe har et aktivt leteprogram og har interesser i en rekke produserende felt.

http://www.fp.fo/

-

Edison Norge AS

Edison Norge AS is controlled by Edison International Spa a subsidiary of Edison SPA which is one of the major Italian energy players and is part of EDF Group. Edison established its Stavanger based office in 2007 through Edison International Norway Branch.

http://www.edison-norge.no/

-

DEA Norge AS

DEA Norge AS har vært i Norge i over 40 år. Selskapet er aktivt innen leting, utbygging og produksjon, både som operatør og partner, over hele norsk sokkel, og har ambisiøse planer om videre vekst. Eier er DEA Deutsche Erdoel AG, med hovedkontor i Hamburg.

http://www.dea-norge.com

-

VNG Norge

VNG Norge ble opprettet i 2006 som et heleid datterselskap av det tyske konsernet VNG - Verbundnetz Gas AG. VNG Norge har ansvaret for konsernets oppstrømsatsing i Nordsjøen og har 28 letelisenser på norsk sokkel, hvorav åtte operatørskap.

http://www.vng.no/no/home

-

M Vest Energy

M Vest Energy er et bergensbasert selskap som har som strategi å drive leting, utvikling og produksjon. Selskapet ble etablert i 2015 og gjennomførte i 2016 et innmatskjøp av selskapet Atlantic Petroleum Norge. Fokusområder for vår aktivitet er Nordsjøen og Norskehavet hvor vårt team har lang erfaring. Vår hovedeier er M Vest AS som er eid av Trond Mohn og Lars Moldestad.

www.mvestenergy.no

-

Maersk Oil Norway AS

Maersk Oil Norway AS ble etablert i 2004 og er del av Maersk Oil som inngår i AP Møller- Maersk group. Selskapet har 23 letelisenser, hvorav ni operatørskap. Selskapet har en 20% eierandel i PL501 som er en del av Johan Sverdrup funnet.

http://www.maerskoil.com

-

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer