Unikt beredskapssamarbeid

Elleve operatørselskaper - robust, kostnadseffektiv og bærekraftig drift.

Over 100 operasjoner

Leteboring, produksjon, landanlegg og transport.
Siden oppstart har vi støttet over 100 operasjoner.

Lokomotiv for standardisering

Eget kompetansesenter, åpenhet, kunnskapsdeling og erfaringsoverføring

Beredskap er heltidsjobben vår

Ti års erfaring, beste praksis, kontinuerlig forbedring

Komplette beredskapstjenester

Senter for evakuerte og pårørende, telefonsvarsenter, vaktlege, støtteteam

Krisekommunikasjon

Stort team, interessentanalyser, strategiske rådgivere

Over 130 treninger og øvelser i året

Fra ferdighetstrening til store samvirkeøvelser

Spør oss om beredskap

Vi deler kunnskap og samarbeider med et bredt spekter av beredskapsaktører

Førstevalget på norsk sokkel

Vi er en integrert del av operatørenes beredskapsorganisasjon

Plass til flere medlemmer

Samarbeid, kvalitet, profesjonalitet

Slider

OFFB – Operatørenes forening for beredskap

Operatørenes forening for beredskap (OFFB) er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som eies av flere operatørselskap på norsk sokkel. Vi leverer profesjonell 2. linje beredskap til våre medlemsbedrifter, og er en integrert del av deres beredskapssystem. I tillegg fungerer OFFB som et ressurs- og kompetansesenter for alle medlemmer.


Krisehåndtering med masterstudenter

På Universitetet i Stavanger får masterstudenter i samfunnssikkerhet grundig teoretisk innføring i krisehåndteringsfaget. Mandag 1. november besøkte de OFFB for å lære mer om hvordan kunnskapen anvendes i praksis.

Les mer»

OFFB i NATO-magasin

Som en spisset, sivil beredskapsorganisasjon er OFFB en del av det norske totalforsvaret. I siste utgave av NATO-magasinet The Three Swords presenteres organisasjonen for et internasjonalt publikum.

Les mer»

Forskning: Fagfellevurdert artikkel publisert i Magma

Ny forskningsartikkel av Riana Steen og Alf Inge Molde henter ut læringspunkter fra håndteringen av et covid-19-utbrudd på West Phonenix i august 2020 og synliggjør hvordan usikkerhet, tidspress og eskalerende konsekvenser forsterker behovet for resiliens, altså motstandsdyktighet, i beredskapsarbeidet.

Les mer»

Slik ivaretas de berørte i kriser

– Frykten for å gjøre noe feil er kanskje den største utfordringen når man møter mennesker i kriser, sier psykologspesialist Heidi Wittrup Djup. Sammen med kollegaene i Klinikk for krisepsykologi er hun klar til å rykke ut døgnet rundt, året rundt, for å ivareta de berørte i beredskapshendelser – og å støtte de som skal håndtere situasjonen.

Les mer»

Stor samvirkeøvelse i Florø

I dag, 28. januar, gjennomfører OFFB en fullskalaøvelse med utgangspunkt i en sikringshendelse på heliporten i Florø, i nært samarbeid med Securitas, politiet, Neptune Energy, Avinor, Widerøe, Kinn kommune, Petroleumstilsynet og Bristow.

Les mer»

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.