Kategorier
Nyheter

OFFB etablerer krisekommunikasjonstjeneste

Av: Alf Inge Molde, fagansvarlig for Strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT)

OFFB Strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT) vil ha i oppgave å støtte OFFBs medlemmer på norsk sokkel i deres kommunikasjonsarbeid i krisesituasjoner. Målet er å sikre et godt samarbeid med alle som påvirkes av en hendelse og at korrekt informasjon blir frigitt til enhver tid.

Tjenesten er etterspurt av både eksisterende og potensielle nye medlemmer, og opprettes i tett samarbeid med medlemsselskapene i OFFB. Tjenesten vil bli en del av totalleveransen til beredskapsorganisasjonen og et tilbud som vil kunne tilpasses de ulike operatørenes behov.

– Gjennom å samle erfaring og læring i vårt plansystem sikrer vi kontinuerlig forbedring og kompetanseheving, slik OFFBs medlemmer etterspør, sier daglig leder Ole Jacob Haug.

Media Response Team (MRT) er et innarbeidet begrep i bransjen for tilsvarende typer tjenester i dag, men OFFB ser at kommunikasjon under kriser involverer og retter seg mot langt flere enn media. Derfor lanseres navnet og begrepet Strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT).

Tjenesten vil bestå av fem vaktgående SKT-ledere som vil være klare til å mobilisere hos operatører i Stavanger-regionen i løpet av én time – døgnet rundt, året rundt. I tillegg vil trente SKT-rådgivere kunne kalles inn ved behov. Det jobbes også med planer om opptrening av personell som kan besvare mediehenvendelser under større hendelser.

Haug er svært fornøyd med å ha fått med seg erfarne kommunikasjonsrådgivere med lang og variert bakgrunn – både fra media og olje- og gassindustrien.

Følgende personer vil gå inn i OFFB SKT som SKT-ledere:

Alf Inge Molde

Har 14 års erfaring som journalist i Stavanger Aftenblad, Oil Information, PetroMedia, Industri Kompetanse og LO Media, som frilanser for blant andre Industri Energi og Oljedirektoratet og som informasjonskoordinator i OFFB. Utdannet journalist ved Universitet i Stavanger. Har også mastergrad i samfunnssikkerhet fra samme universitet med fordypning i krisehåndtering og krisekommunikasjon.

Molde vil ha fagansvar for tjenesten.

Elisabeth Hovland

Har over 30 års erfaring som journalist, blant annet ti år som journalist i NRK Rogaland. Har i tillegg jobbet med beredskap og kommunikasjon i Proactima, ResQ og OFFB i sju år. Utdannet journalist ved medielinjen i Volda. Har også grunnfag i historie fra Høgskolen i Stavanger.

Eli Ane Nedreskår

Har ti års erfaring fra Norsk olje og gass, hvor hun var informasjonssjef i flere år. Gjennomfører i dag en etterutdanning i digital rådgiving og prosjektledelse, og har fra før en mastergrad i Human Resources fra Skema Business School, en fireårig grad i informasjon og kommunikasjon fra Universitetet i Nice og grunnfag i fransk fra samme universitet.

Astri Sivertsen

Har 23 års fartstid som journalist og kommunikasjonsrådgiver med olje- og gassnæringen som spesialfelt i Oljedirektoratet, PetroMedia og Statoil. Har også jobbet for blant andre Norsk Polarinstitutt, Dennis Publishing, Statens Datasentral og Aker Engineering og med beredskap i ResQ. Utdannet Cand.mag og har i tillegg en mastergrad i internasjonal journalistikk fra City University i London.

Sveinung Sletten

Har over 40 års erfaring innen journalistikk og kommunikasjon. Han har vært informasjonsdirektør i oljeselskapene Petoro, BP og Amoco, sjefredaktør for Statoils konsernpublikasjoner, sjefredaktør i Noroil Publishing House og journalist i Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis. Han har lang erfaring innen krisekommunikasjon både fra Amoco, BP og sist Proactima.

OFFB Strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT) vil etter planen være operativt og klart til å tas i bruk av OFFBs medlemmer i april 2018.

Lyst til å være med?

OFFB Strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT) har fremdeles åpning for flere rådgivere som kan være tilgjengelige i krisesituasjoner. Har du journalistisk eller kommunikasjonsfaglig bakgrunn og kunnskap om olje- og gassindustrien? Ta kontakt for en uforpliktende prat:

Alf Inge Molde
Mail: alf.inge.molde@offb.no
Mobil: 47 75 61 05