Kategorier
Nyheter

Beredskapen blir ivaretatt

OFFB følger retningslinjene fra myndighetene og jobber fra hjemmefra. Beredskapsoppgavene blir likevel ivaretatt fullt ut. Øvelser, kurs og andre samlinger er i første omgang avlyst fram til påske.

Operatørenes forening for beredskap (OFFB) er fullt operativt og jobber, som vanlig, med å ivareta beredskapen for våre medlemsbedrifter. 

Samtidig bidrar OFFB med å koordinere og samkjøre beredskapsarbeidet til en rekke aktører, både offentlige og private, som har en rolle i å ivareta sikkerheten til personell som jobber i olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel.

Bruk epost eller mobilnummeret for å kontakte oss.

Her finner du Norsk olje og gass sine anbefalinger for Coronavirus (Covid-19) og offshorearbeid: https://norskoljeoggass.no/arbeidsliv/covid19/

Her finner du Helsedirektoratets råd, anbefalinger og informasjonsmateriell om hvordan man skal forholde seg til Coronaviruset: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

Vi oppfordrer alle til å følge retningslinjer og tiltak publisert på Folkehelseinstituttet sin nettside: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Kategorier
Nyheter

Erfaringsdeling med helsesektoren

Målet for møtet var blant annet å få innblikk i hvordan OFFB har bygget opp tavlene i det elektroniske krisehåndteringsverktøyet CIM, hvordan beredskapslagene til OFFB er sammensatt, hvordan førstemøtene og situasjonsmøtene gjennomføres og deling av informasjon med samvirkeaktører.

Leder for plan og beredskap og beredskapsleder i OFFB, Pia Fjærli, sier at OFFB jevnlig har besøk av organisasjoner med beredskapsansvar som ønsker å lære mer om hvordan OFFB jobber. Det setter OFFB stor pris på.

– Vi ønsker å dele våre erfaringer, også med andre næringer og samfunnsaktører enn de nærmeste samarbeidsaktørene i oljenæringen. På den måten får vi også verdifull innsikt i hvordan andre jobber og tenker – og blir bedre kjent med det brede spekteret av aktører som må finne hverandre og samvirke når situasjonen krever det, sier Fjærli.