2. LINJE

Profesjonell 2. linje beredskap er kjernevirksomheten i OFFB. Hovedoppgaven er å respondere på hendelser hos våre medlemmer som har potensial til å ramme eller berøre mennesker, miljø eller materielle verdier.

 

OFFB 2. linje består av seks vaktlag som går i rotasjon. Beredskapslaget på vakt har én times mobiliseringstid til vårt beredskapssenter på Forus – døgnet rundt, året rundt.


Arbeidet med å håndtere hendelser starter likevel umiddelbart.

 

Hvert vaktlag inkluderer beredskapsleder, stabsleder, myndighetskoordinator, logistikkoordinator, personellkoordinator og informasjonskoordinator.

 

Det kan også hentes inn teknisk støtte fra operatørselskapene. OFFB bruker CIM som gjennomgående krisestyringssystem mellom 2. og 3. linje.

 

OFFBs 2. linje beredskap er en integrert del av operatørenes beredskapsorganisasjoner og sørger for opplæring, trening og øving av eget personell, operatørens beredskapsorganisasjon i 3. linje og samvirkende aktører.


OFFB trenger flere medlemmer


Les mer

alternative text

Våre medlemmer

Vi tilbyr medlemskap i et unikt beredskapssamarbeid på norsk sokkel. Elleve operatørselskaper sørger for robust, kostnadseffektiv og bærekraftig drift.

alternative text

Beredskapssenteret

Beredskapsarbeidet ledes fra vårt beredskapssenter på Forus. To uavhengige beredskapsrom gjør oss i stand til å håndtere to hendelser samtidig.

alternative text

Evakuertsentre

Våre evakuertsentre er plassert langs kysten; i Stavanger, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Kompetansesenter

Ved vårt eget kompetansesenter får medlemmene kvalifisert kompetanseheving. Kursene er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Telefonsvarsenter

I løpet av to timer kan vi mobilisere et telefonsvarsenter for pårørende med trent personell og moderne systemer. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Krisekommunikasjon

Et stort team av krisekommunikasjonsledere- og rådgivere står klart til å mobiliseres til operatørenes beredskapsledelse på strategisk nivå. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Trening og øving

Vi gjennomfører mer enn 130 trenings- og øvingsaktiviteter hvert år. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

OFFB på fire minutter

Hvem er 1. linje, 2. linje og 3. linje? Og hva gjør egentlig OFFB? Bli kjent med oss - på fire minutter.