07.02.2017

Aksjonsledelse med statlig overtagelse

Den 7. mars 2017 arrangerer OFFB en temadag hvor temaet er aksjonsledelse, langvarige hendelser og statlig overtakelse.

 

Innbydelser med detaljprogram for dagen er sendt ut til medlemmene i OFFB og andre involverte aktører (frist for påmelding: 15 februar).


Temadagen er sammensatt av foredrag med oppfølgende paneldebatt/diskusjon. Foredragene gjennomføres på norsk.

 

Foredragsholdere:    
Johan Marius Ly, Beredskapsdirektør, Kystverket
Kathrine Idås, Seniorrådgiver, Kystverket
Egil Dragsund, Fagsjef Miljø, Norsk olje & gass
Tor Eivind Moss, Seksjonsleder Operasjon, NOFO
Stig Sandal, Leader Emergency Management, ENGIE E&P Norge AS
Gunnar Henriksen, Seniorrådgiver, OFFB

 

Målgruppe for temadagen: Operatørselskap som er medlemmer i OFFB, statlige aktører og andre involverte (ref. utsendt innbydelse).

 

Sted: OFFB, Koppholen 19, 4313 Sandnes.

 
OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer

alternative text

BLI MED I OFFB

OFFB er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som brukes av flere operatørselskap. Vi vil være din foretrukne 2.linjes beredskapsorganisasjon.

 

>Les mer

alternative text

BEREDSKAPSSENTER

Beredskapsarbeidet ledes fra vårt beredskapssenter på Forus. To uavhengige beredskapsrom gjør oss i stand til å håndtere to hendelser samtidig.

 

>Les mer

alternative text

EVAKUERTSENTRE

Våre evakuertsentre er plassert langs kysten; i Sandnes, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest.

 

>Les mer

alternative text

OFFB PÅ FIRE MINUTTER

Hvem er 1. linje, 2. linje og 3. linje? Og hva gjør egentlig OFFB? Bli kjent med oss - på fire minutter.

 

>Les mer