14.03.2017

AKSJONSLEDELSE MED STATLIG OVERTAKELSE

Den 7. april 2017 arrangerte OFFB en temadag under tittelen «Aksjonsledelse med statlig overtagelse».

Til sammen deltok rundt 50 deltakere. I tillegg til ansatte blant medlemmer i OFFB, deltok representanter fra Miljødirektoratet, Norsk Olje og Gass, Kystverket, NOFO, OSRL og Politiet. Foredragsholderne fra OFFB, Engie, NOFO, Norsk Olje og Gass og Kystverket presenterte sine roller og oppgaver under håndtering av en langvarig hendelse med akutt forurensning. Etter presentasjonene ble det gjennomført en paneldebatt hvor emnet ble diskutert og hvor det ble reist flere interessante spørsmål fra salen.

Temadagen ble godt mottatt, flere læringspunkter ble funnet og nye kontakter ble knyttet.

 

 




OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer

alternative text

BLI MED I OFFB

OFFB er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som brukes av flere operatørselskap. Vi vil være din foretrukne 2.linjes beredskapsorganisasjon.

 

>Les mer

alternative text

BEREDSKAPSSENTER

Beredskapsarbeidet ledes fra vårt beredskapssenter på Forus. To uavhengige beredskapsrom gjør oss i stand til å håndtere to hendelser samtidig.

 

>Les mer

alternative text

EVAKUERTSENTRE

Våre evakuertsentre er plassert langs kysten; i Sandnes, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest.

 

>Les mer

alternative text

OFFB PÅ FIRE MINUTTER

Hvem er 1. linje, 2. linje og 3. linje? Og hva gjør egentlig OFFB? Bli kjent med oss - på fire minutter.

 

>Les mer