04.10.2017

Ivaretagelse av ansatte som er innlagt på sykehus og deres pårørende

Operatørene besøkte Stavanger Universitetssykehus 04.10.2017

 

OFFB Kompetansesenter arrangerte denne uken en samling på Stavanger Universitetssykehus for ansatte i selskapene som er medlemmer i OFFB. Temaet for samlingen var: Å møte ansatte som ligger på sykehus og deres pårørende. Hva er god ivaretagelse av ansatte og pårørende? Samlingen ble ledet av sykehusprest Helge Hansen, og gjennom god dialog og refleksjon med deltagerne ble mange relevante problemstillinger tatt opp. Det ble også gjennomført en omvisning på sykehuset, hvor deltagerne fikk se de fasilitetene som er tilrettelagt for pårørende.    

 
OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer

alternative text

BLI MED I OFFB

OFFB er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som brukes av flere operatørselskap. Vi vil være din foretrukne 2.linjes beredskapsorganisasjon.

 

>Les mer

alternative text

BEREDSKAPSSENTER

Beredskapsarbeidet ledes fra vårt beredskapssenter på Forus. To uavhengige beredskapsrom gjør oss i stand til å håndtere to hendelser samtidig.

 

>Les mer

alternative text

EVAKUERTSENTRE

Våre evakuertsentre er plassert langs kysten; i Sandnes, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest.

 

>Les mer

alternative text

OFFB PÅ FIRE MINUTTER

Hvem er 1. linje, 2. linje og 3. linje? Og hva gjør egentlig OFFB? Bli kjent med oss - på fire minutter.

 

>Les mer