30.01.2018

Worskshop - Skape en treningsarena for operatørens representanter til operatørens senter for evakuerte og pårørende (OSEP)

OFFB arrangerte 30.01.2018 (0830-1230) egen workshop med fokus på å skape en god treningsarena for representanter fra operatørene som skal reise til OSEP for ivaretakelse av ledelse og koordinering mellom operatør og OSEP-personell.

 

OFFB holder på med «Prosjekt OSEP» der vi blant annet ser på muligheten for å skape en treningsarena for operatørrepresentanter til OSEP, og da med tanke på å heve kvaliteten på treningen øke bevisstheten for den enkelte som kan bli tildelt en slik rolle.

 

Hovedmålet med workshop var å skape en treningsarena for operatørrepresentanter til OSEP som ivaretar ledelse og koordinering mellom operatør og OSEP-personell. Prosjektet har sett nærmere på forbedring av treningsmetodikken for operatør, som også vil inkludere økt fokus på involvering av OSEP-personell i samvirke med andre involverte på OSEP.

 

Ønsket resultat er å bli bedre på håndtering av evakuert personell og pårørende som ankommer OSEP i en krisesituasjon.

 

Personell fra operatørene Wintershall, SpiritEnergy og Engie deltok. I tillegg var Securitas representert med personell fra OSEP i Bergen. FalckNutec deltok med bla. fagansvarlig for 2. linje peronellkoordinatorer, samt at OFFB var representert med utvalgt personell.

 

Deltakerne bidro med bra engasjement og innspill på hvordan ønsket form for trening kan foregå i fremtiden. OFFB vil i løpet av kort tid og i løpet av våren 2018 kunne tilby treningsopplegg tilpasset den enkelte operatør. Opplegget skal være fleksibelt og legges opp til en 4-timers seanse. Mer informasjon vil bli sendt alle operatørene i OFFB om dette.

 

Fagansvar OSEP/OFFB: Lasse Handeland

Ansvar workshop/OFFB: Pål Erland

 
OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer

alternative text

BLI MED I OFFB

OFFB er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som brukes av flere operatørselskap. Vi vil være din foretrukne 2.linjes beredskapsorganisasjon.

 

>Les mer

alternative text

BEREDSKAPSSENTER

Beredskapsarbeidet ledes fra vårt beredskapssenter på Forus. To uavhengige beredskapsrom gjør oss i stand til å håndtere to hendelser samtidig.

 

>Les mer

alternative text

EVAKUERTSENTRE

Våre evakuertsentre er plassert langs kysten; i Sandnes, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest.

 

>Les mer

alternative text

OFFB PÅ FIRE MINUTTER

Hvem er 1. linje, 2. linje og 3. linje? Og hva gjør egentlig OFFB? Bli kjent med oss - på fire minutter.

 

>Les mer