05.03.2018

OFFB søker krise-kommunikasjonsrådgivere

Operatørenes forening for beredskap (OFFB) har opprettet Strategisk krisekommunikasjonsteam og søker inntil fire kommunikasjonsrådgivere som kan bidra i utviklingen av tjenesten.

 

Av: Alf Inge Molde, fagansvarlig for Strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT)

 

OFFB Strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT) har som oppgave å støtte OFFBs medlemmer på norsk sokkel i deres kommunikasjonsarbeid i krisesituasjoner. Målet er å sikre et godt samarbeid med alle som påvirkes av en hendelse og at korrekt informasjon blir frigitt til enhver tid.

 

Tjenesten er etterspurt av både eksisterende og potensielle nye medlemmer, og opprettes i tett samarbeid med medlemsselskapene i OFFB. Strategisk krisekommunikasjonsteam blir en del av totalleveransen til beredskapsorganisasjonen og et tilbud som kan tilpasses de ulike operatørenes behov.

 

Krisekommunikasjonsteamet består av fem vaktgående SKT-ledere som vil være klare til å mobilisere hos operatører i Stavanger-regionen i løpet av én time – døgnet rundt, året rundt. I tillegg vil trente SKT-rådgivere kunne kalles inn ved behov.

 

OFFB har allerede sikret seg fem vaktgående SKT-ledere og seks SKT-rådgivere, men ønsker å knytte til seg inntil fire nye SKT-rådgivere.

 

Oppgavene inkluderer blant annet skriving og utarbeidelse av budskap i ulike kanaler, interessentovervåking og å besvare mediehenvendelser. Rådgiverne går ikke inn i en vaktturnus, men vil delta på jevnlige øvelser og halvårlige fagsamlinger - og kan bli kalt inn i krisesituasjoner.

 

Har du journalistisk eller kommunikasjonsfaglig bakgrunn og kunnskap om olje- og gassindustrien? Og lyst til å være med?

 

Ta kontakt for en uforpliktende prat:

Alf Inge Molde
Mail: alf.inge.molde@offb.no
Mobil: 47 75 61 05

 

 
OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer

alternative text

BLI MED I OFFB

OFFB er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som brukes av flere operatørselskap. Vi vil være din foretrukne 2.linjes beredskapsorganisasjon.

 

>Les mer

alternative text

BEREDSKAPSSENTER

Beredskapsarbeidet ledes fra vårt beredskapssenter på Forus. To uavhengige beredskapsrom gjør oss i stand til å håndtere to hendelser samtidig.

 

>Les mer

alternative text

EVAKUERTSENTRE

Våre evakuertsentre er plassert langs kysten; i Sandnes, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest.

 

>Les mer

alternative text

OFFB PÅ FIRE MINUTTER

Hvem er 1. linje, 2. linje og 3. linje? Og hva gjør egentlig OFFB? Bli kjent med oss - på fire minutter.

 

>Les mer