19.02.2019

Faglig påfyll?

I fjor deltok nær 300 personer på kurs i regi av OFFB Kompetansesenter. Her er kursplanen for første halvdel av 2019.

OFFB Kompetansesenter setter hvert år opp kurs og temadager basert på medlemmenes behov og kompetanseplaner.

 

Fram mot sommeren skal det gjennomføres kurs i alt fra 3. linje beredskapsledelse, aksjonsledelse, oppgavene til selskapsrepresentanter på Operatørens senter for evakuerte og pårørende (OSEP) og liaisonrollen under beredskapshendelser til medietrening, beredskapskurs for resepsjonister og opplæring i bruk av det digitale krisestøtteverktøyet CIM.

 

Svært gode tilbakemeldinger
I 2018 ble det gjennomført 24 kurs med totalt 300 deltakere i regi av OFFB Kompetansesenter.

 

- Tilbakemeldingen fra deltakerne er svært god, sier leder for OFFB Kompetansesenter, Dag Normann Aasjord.

 

I etterkant av kursene blir den enkelte kursdeltakeren blir bedt om å evaluere kurset de har deltatt på, på en skala fra 1 til 6. Snittkarakteren for alle kursene i 2018 var på 5,1.

 

For medlemmene i OFFB

 

Kursplanen for første halvår 2019 finner du her.

 

Kursene og temadagene er forbehold medlemsselskapene i OFFB og påmelding skjer gjennom kontaktpersoner i hvert enkelt selskap.

 

 

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

 

Dag Normann Aasjord

Leder OFFB Kompetansesenter

dag.normann.aasjord (a) offb.no

 
OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer

alternative text

BLI MED I OFFB

OFFB er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som brukes av flere operatørselskap. Vi vil være din foretrukne 2.linjes beredskapsorganisasjon.

 

>Les mer

alternative text

BEREDSKAPSSENTER

Beredskapsarbeidet ledes fra vårt beredskapssenter på Forus. To uavhengige beredskapsrom gjør oss i stand til å håndtere to hendelser samtidig.

 

>Les mer

alternative text

EVAKUERTSENTRE

Våre evakuertsentre er plassert langs kysten; i Sandnes, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest.

 

>Les mer

alternative text

OFFB PÅ FIRE MINUTTER

Hvem er 1. linje, 2. linje og 3. linje? Og hva gjør egentlig OFFB? Bli kjent med oss - på fire minutter.

 

>Les mer