28.08.2020

Erfaringsdeling etter koronautbrudd på West Phoenix

Tett dialog, detaljfokus og evne til å improvisere var noen av nøkkelfaktorene for håndtering av covid-19-utbruddet på West Phoenix i begynnelsen av august. 26. august delte OFFB og Neptune Energy sine erfaringer med medlemmene.

Lørdag 1. august, nøyaktig klokken 20.00, ringte beredskapstelefonen til beredskapsleder på vakt i 2. linje, Geir Haakonsen. Vaktlegen til Neptune Energy kunne fortelle at en pasient som var flydd fra riggen West Phoenix til sykehuset i Molde hadde testet positivt på covid-19.


I forkant hadde personen vært i tett kontakt med flere andre på riggen – både på dagskiftet og nattskiftet.


Scenariet var på ingen måte ukjent. Beredskapslederen har selv medisinskfaglig bakgrunn og var sentral i utviklingen av planverk for håndtering av smitte offshore og mottaksapparatet med smittehotell og karantenehotell på land og samvirkeaktiviteter knyttet til dette.


Han hadde også erfaring fra en tidligere situasjon med mistanke om smitte på en innretning offshore, hvor prøveresultatet var negativt.


I løpet av kort tid ble hele beredskapsorganisasjonen i Neptune Energy mobilisert. Riggeier Seadrill og Kristiansund kommune mobiliserte også sine beredskapsorganisasjoner. Det samme gjorde offentlige og private helseressurser.


«Hvem har bruk for denne informasjonen?»

Onsdag 26. august inviterte OFFB og Neptune Energy de andre operatørene i OFFB til erfaringsoverføringsmøte på videomøteplattformen Teams. Her gikk Haakonsen og leder HMS&K i Neptune Energy, Rolf Håkon Holmboe, gjennom hendelsen og de viktigste læringspunktene.


Målet er at Neptune Energy sin erfaring skal gjøre de andre operatørene i bedre stand til å møte en eventuell tilsvarende hendelse.


Åpenhet og deling av erfaring er helt sentralt i beredskapssamarbeidet som kjennetegner medlemskapet i OFFB.


Haakonsen peker på tett dialog, god kommunikasjon og tett samarbeid underveis – både med riggeier, operatørens strategiske nivå i 3. linje, logistikkansvarlige, Kristiansund kommune og de offentlige og private helseressursene som var involvert har vært nøkkel til god håndtering.


- Selv om vi har planer for mye, kan ikke planene gi svar på alt. Denne hendelsen viser at vi også må evne å improvisere, sier Haakonsen og peker på nødvendigheten av bekreftende kommunikasjon, klare oppgaver og tydelige tilbakemeldinger på hvem, hva, hvor og når.


- Og så må man være framoverlent og tenke: «Hvem kan ha bruk for denne informasjonen?», sier Haakonsen.


Koordinering og samarbeid

Smittesporingen ble igangsatt umiddelbart. Allerede søndag kveld hadde Neptune Energy et eget covid-testapparat på plass på riggen. Apparatet var så nytt at det aldri hadde blitt pakket ut av forseglingen.


127 personer var om bord på riggen da smittebeskjeden kom 1. august. I løpet av de nærmeste dagene ble det påvist ytterligere tre smittetilfeller. Alle de fire smittede ble tatt hånd om på land av Kristiansund kommune og satt i isolasjon. 46 personer som hadde vært i nærkontakt med smittede ble satt i karantene i lugarer på riggen.


I tillegg ble 15 personer som ikke hadde nødvendige oppgaver om bord sendt til karantene på land.


HMS-leder Rolf Håkon Holmboe i Neptune Energy dro selv fra Stavanger til Kristiansund for å være til stede for de som var i karantene og i isolat og å sørge for godt et samarbeid med kommunen og samarbeidsaktørene til selskapet.


Han berømmer Kristiansund kommune for godt beredskapsarbeid og er fornøyd med at testapparatet til Neptune Energy, som bruker en time på å analysere hver prøve, viste samme resultat som prøvene analysert av sykehuset i Molde.


Nå har selskapet kjøpt inn ett apparat til. Begge disse skal brukes til å teste personell i Florø før reiser offshore til Neptunes innretninger. Håpet er også å kunne tilby testing for andre selskapet med helikopteravgang fra Florø.


- Vår erfaring er at trening er bra, men at improvisasjon er en nøkkelingrediens når man skal håndtere det ukjente i en situasjon som denne. Covid-19-tilfeller offshore er også en stor logistikkøvelse. Da er det godt å ha en svært operativ logistikkavdeling i ryggen. De har imponert meg, sier Holmboe.


Åpenhet

Daglig leder i OFFB, Ole Jacob Haug, berømmer Neptune Energy og de øvrige medlemmene i OFFB for villigheten til å dele erfaring.


- Det er lett å få med selskapene til å fortelle om hva som har fungert og hva som kunne vært gjort bedre etter hendelser.  Medlemsselskapene samarbeider godt og deler erfaringer, både gjennom faste møtepunkter som Fagforum og arrangementer som dette, sier Haug.


- Jeg har veldig sans for å hurtig kunne dele erfaring gjennom korte seanser som dette og vil fortsette å legge til rette for det, oftere, sier Haug.

Aktuelt fra OFFB


17.09.2020 Gjesteforelesning ved Universitetet i Stavanger

28.08.2020 Erfaringsdeling etter koronautbrudd på West Phoenix

28.08.2020 Sharing experiences from the coronavirus outbreak on West Phoenix

02.07.2020 OFFB registrert i EPIM JQS

25.05.2020 Anne Botne ny styreleder i OFFB

17.04.2020 Suksesskriterier for god koordinering

08.04.2020 God erfaring med øvelser fra hjemmekontor

16.03.2020 Beredskapen blir ivaretatt

11.03.2020 Erfaringsdeling med helsesektoren

06.02.2020 Forsker på OFFB og Safety-II

03.02.2020 Stor øvelse på Deepsea Yantai

12.12.2019 INEOS Oil & Gas Norway har blitt medlem i OFFB

05.12.2019 Unikt samarbeid om beredskap i oljenæringen fyller ti år

20.09.2019 Åpen dag og 10-årsjubileum

06.09.2019 OFFB søker stabsleder

28.08.2019 OFFB-samarbeid i ny rapport

31.07.2019 OFFB søker krise-kommunikasjonsrådgivere

27.06.2019 Samvirketabletop i Bergen

24.06.2019 Beredskapsmøte med Sola kommune

10.05.2019 Utfordrer strategisk nivå

30.04.2019 Krisekommunikasjon på Beredskapskonferansen

12.04.2019 Brage-øvelse med Forsvarets spesialkommando

11.04.2019 Stor oljevernøvelse i Danmark

05.04.2019 Hva gjør OFFB til en høypålitelig organisasjon?

14.03.2019 ICS-trening med Shell

19.02.2019 Faglig påfyll?

11.01.2019 A/S Norske Shell har blitt medlem i OFFB

28.08.2018 OKEA blir medlem i Operatørenes forening for beredskap (OFFB)

23.05.2018 Ledig stilling som stabsleder

05.03.2018 OFFB søker krise-kommunikasjonsrådgivere

30.01.2018 Worskshop - Skape en treningsarena for operatørens representanter til operatørens senter for evakuerte og pårørende (OSEP)

18.01.2018 OFFB etablerer krisekommunikasjonstjeneste

07.12.2017 OFFB Kompetansesenter arrangerer foredrag for medlemmene. Tema: Krisekommunikasjon i Norge

04.10.2017 Ivaretagelse av ansatte som er innlagt på sykehus og deres pårørende

18.09.2017 Kan du kommunisere under kriser?

14.03.2017 AKSJONSLEDELSE MED STATLIG OVERTAKELSE

07.02.2017 Aksjonsledelse med statlig overtagelse

OFFB trenger flere medlemmer


Les mer

alternative text

Våre medlemmer

Vi tilbyr medlemskap i et unikt beredskapssamarbeid på norsk sokkel. Elleve operatørselskaper sørger for robust, kostnadseffektiv og bærekraftig drift.

alternative text

Beredskapssenteret

Beredskapsarbeidet ledes fra vårt beredskapssenter på Forus. To uavhengige beredskapsrom gjør oss i stand til å håndtere to hendelser samtidig.

alternative text

Evakuertsentre

Våre evakuertsentre er plassert langs kysten; i Stavanger, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Kompetansesenter

Ved vårt eget kompetansesenter får medlemmene kvalifisert kompetanseheving. Kursene er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Telefonsvarsenter

I løpet av to timer kan vi mobilisere et telefonsvarsenter for pårørende med trent personell og moderne systemer. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Krisekommunikasjon

Et stort team av krisekommunikasjonsledere- og rådgivere står klart til å mobiliseres til operatørenes beredskapsledelse på strategisk nivå. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Trening og øving

Vi gjennomfører mer enn 130 trenings- og øvingsaktiviteter hvert år. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

OFFB på fire minutter

Hvem er 1. linje, 2. linje og 3. linje? Og hva gjør egentlig OFFB? Bli kjent med oss - på fire minutter.