06.09.2019

OFFB søker stabsleder

En av våre erfarne beredskapsledere pensjonerer seg. Nå søker OFFB etter ny vaktgående stabsleder som også er en ressursperson innen IKT og cyber security.


Siden Operatørenes forening for beredskap (OFFB) gikk på vakt i mars 2010 har organisasjonen hatt fem vaktgående beredskapslag som går i rotasjon. På grunn av vedvarende høy aktivitet øker OFFB nå antall vaktlag fra fem til seks.


Samtidig går en av våre mest erfarne beredskapsledere, som har vært med siden oppstarten, av med pensjon ved nyttår.


Vi søker derfor etter ny stabsleder som vil være med på å videreutvikle vårt sterke beredskapsmiljø og jobbe tett med noen av de mest spennende operatørselskapene på norsk sokkel.


Området vi ønsker å styrke oss på denne gangen er IKT og cyber security.


Stillingsutlysning på Finn.no


Stadig større grad av digitalisering og automatisering gjør at olje- og gassindustrien står overfor nye og sammensatte trusselbilder innen digital sårbarhet og datasikkerhet. OFFB sine egne IKT-systemer og krisehåndteringsverktøy er også i utvikling.


Vi søker derfor etter en dyktig stabsleder som kan bidra til å øke vår forståelse innen fagfeltet og se datasikkerhetspotensialet i beredskapssituasjoner som kan oppstå og bistå i generell drift av OFFB.


Som stabsleder i OFFB får du ansvar for å koordinere vaktlaget i en beredskapssituasjon og å være hovedkontakten mot 1. linje på en innretning eller på et landanlegg.


Rollen som stabsleder innebærer imidlertid langt mer enn det å gå beredskapsvakt. I tillegg til rollen som fagansvarlig for IKT og datasikkerhet vil du også få rollen som operatørkontakt mot ett eller flere av våre medlemsselskaper.


Operatørkontaktene har ansvar for en helhetlig oppfølging av beredskapsarbeidet til operatøren. Dette kan inkludere opprettelse og videreutvikling av beredskapsplaner og beredskapsorganisasjon, planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser og å bidra til at operatørens beredskapspersonell har nødvendig opplæring og trening.


Stillingsutlysning på Finn.no

OFFB HAS ROOM FOR MORE MEMBERS

As a member of OFFB you will have access to, and ownership of, a member-led, non-profit 2nd line emergency response organisation. All oil and gas companies on the Norwegian continental shelf can be members of OFFB.

Les mer

alternative text

JOIN OFFB

OFFB is a member-led, non-profit emergency response organisation utilised by many operating companies on the Norwegian continental shelf.

 

>Read more

alternative text

EMERGENCY RESPONSE CENTRE

Located at Koppholen 19 in Sandnes, we have all the facilities we need in two independent situation rooms. Our emergency response team will be mobilised within one hour.

 

>Read more

alternative text

EVACUATION CENTRES

Our evacuation centers are in the coastal towns of Stavanger, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund and Hammerfest. 

 

>Read more

alternative text

OFFB IN FOUR MINUTES

Get an overview of OFFB´s activities in four minutes.

 

>Read more