Våre ansatte

Ole Jacob Haug

Daglig leder

Telefon 51963321
Mobil 90080418
E-post ole.jacob.haug ( a ) offb.no

 

 

Marlén Jünge

HMSK-leder/ Nestleder/ Stabsleder

Telefon 51965151
Mobil 45035121
E-post marlen.junge ( a ) offb.no

 

 

Doris R Sporaland

Office manager

Telefon 51963320
Mobil 99269047
E-post doris.sporaland ( a ) offb.no

 

 

Pia Cecilie Brevik Fjærli

Leder Plan og beredskap/Beredskapsleder/ Operatørkontakt

Telefon 51965108
Mobil 41207954
E-post pia.fjaerli ( a ) offb.no

 

 

Bjørn Stein

Leder Trening og øving/ Beredskapsleder/ Operatørkontakt/ Luftfartsrådgiver
Telefon 51965153
Mobil 40043398
E-post bjorn.stein ( a ) offb.no

 

 

Dag Normann Aasjord

Leder Kompetansesenter/ Beredskapsleder/ Operatørkontakt

Telefon 51965152
Mobil 95886986
E-post dag.normann.aasjord ( a ) offb.no

 

 

Pål Erland

Beredskapsleder/ Operatørkontakt

Telefon 51965154
Mobil 90202159
E-post pal.erland ( a ) offb.no

 

 

Geir Haakonsen

Beredskapsleder / Operatørkontakt

Telefon 51965103
Mobil 92669783
E-post geir.haakonsen ( a ) offb.no

 

 

Lasse Handeland

Fagansvarlig OSEP/ Stabsleder/ Operatørkontakt

Telefon 51965155
Mobil 90915966.
E-post lasse.handeland ( a ) offb.no

 

 

Alf Inge Molde

Leder Strategisk krisekommunikasjonsteam

Telefon 51965102
Mobil 47756105
E-post alf.inge.molde ( a ) offb.no

 

 

Magnus Klem Husebye

Stabsleder/ Operatørkontakt

Telefon 51965106
Mobil 90759506
E-post magnus.klem.husebye ( a ) offb.no

 

 

Endre Nævdal

Stabsleder/ Operatørkontakt

Telefon 51965150
Mobil 93087339
E-post endre.naevdal ( a ) offb.no

 

 

Jørn-André Holmen Tveten

Stabsleder

Telefon 51965143
Mobil 415 08 255
E-post jorn.tveten ( a ) offb.no

 

 

Riana Steen

Førsteamanuensis, forsker

Mobil 98251773
E-post riana.steen ( a ) bi.no

 

 

Gunnar Henriksen

Seniorrådgiver
E-post offb ( a ) offb.no

 

 

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer

alternative text

BLI MED I OFFB

OFFB er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som brukes av flere operatørselskap. Vi vil være din foretrukne 2.linjes beredskapsorganisasjon.

 

>Les mer

alternative text

BEREDSKAPSSENTER

Beredskapsarbeidet ledes fra vårt beredskapssenter på Forus. To uavhengige beredskapsrom gjør oss i stand til å håndtere to hendelser samtidig.

 

>Les mer

alternative text

EVAKUERTSENTRE

Våre evakuertsentre er plassert langs kysten; i Sandnes, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest.

 

>Les mer

alternative text

OFFB PÅ FIRE MINUTTER

Hvem er 1. linje, 2. linje og 3. linje? Og hva gjør egentlig OFFB? Bli kjent med oss - på fire minutter.

 

>Les mer