OFFB BEREDSKAPSSENTER

Beredskapssenteret til OFFB er plassert i Koppholen 19 i Sandnes. Vi har moderne og tidsriktige lokaler. Her har vi alle fasiliteter som trengs, inkludert to uavhengige situasjonsrom. Vi har også et eget telefonsvarersenter og arbeidsplass til liaisoner og teknisk støtte. Dersom en hendelse inntreffer mobiliserer vårt beredskapslag innen en time.

Ansvarsområder

Ved en hendelse mobiliserer vårt beredskapslag innen en time. Beredskapslaget består av seks personer som hver har sitt arbeidsområde:

  • Beredskapsleder har kontakt med operatøren i 3.linje.
  • Stabsleder har kontakt med plattformsjefen i 1.linje.
  • Myndighetskoordinator rapporterer til myndighetene.
  • Personellkoordinator ser til at pårørende og evakuerte håndteres på en god måte.
  • Logistikkoordinator sørger for nødvendige ressurser til søk og redningstjenester, og samkjører ressurser med hovedredningssentralen.
  • Informasjonskoordinator sørger for at verifisert informasjon gis til 3. linje. Det er operatør som tar de strategiske valg om hvilken informasjon som skal frigis til media og pårørende.


OFFB trenger flere medlemmer


Les mer

alternative text

Våre medlemmer

Vi tilbyr medlemskap i et unikt beredskapssamarbeid på norsk sokkel. Elleve operatørselskaper sørger for robust, kostnadseffektiv og bærekraftig drift.

alternative text

Beredskapssenteret

Beredskapsarbeidet ledes fra vårt beredskapssenter på Forus. To uavhengige beredskapsrom gjør oss i stand til å håndtere to hendelser samtidig.

alternative text

Evakuertsentre

Våre evakuertsentre er plassert langs kysten; i Stavanger, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Kompetansesenter

Ved vårt eget kompetansesenter får medlemmene kvalifisert kompetanseheving. Kursene er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Telefonsvarsenter

I løpet av to timer kan vi mobilisere et telefonsvarsenter for pårørende med trent personell og moderne systemer. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Krisekommunikasjon

Et stort team av krisekommunikasjonsledere- og rådgivere står klart til å mobiliseres til operatørenes beredskapsledelse på strategisk nivå. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Trening og øving

Vi gjennomfører mer enn 130 trenings- og øvingsaktiviteter hvert år. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

OFFB på fire minutter

Hvem er 1. linje, 2. linje og 3. linje? Og hva gjør egentlig OFFB? Bli kjent med oss - på fire minutter.