26 mai: INEOS nivå 1

Exercise with the 3rd line emergency response organisation prior to the Fat Canyon operation,

18 juni: Spirit Energy nivå 1

Det gjennomføres nivå 1 for vaktlagene i 3.linje som en del av den årlige trening/øvingsaktiviteten for 2021

Wellesley table top og nivå 2-øvelse – PL 885 Hemisphere

Det gjennomføres table top (0830-1130) og påfølgende nivå 2-øvelse (1200-1600) som del av forberedende beredskapsaktiviteter i regi av Wellesley Petroleum. Wellesley har planlagt boreoperasjon med bruk av Borgland Dolphin på PL 885 Hemisphere. Deltakere fra NOFO, Kystverket, Dolphin Drilling, Well Expertise samt personell fra Wellesley beredskapsorganisasjon deltar både før og etter lunsj. Øvingsleder: Pål

Table top (Cyber Security) Neptune Energy sammen med Odfjell Drilling

Neptune Energy gjennomfører table top med der cyber security er hovedtema. Personell fra beredskapsorganisasjonen til både Neptune Energy og Odfjell Drilling deltar, både fra Deepsea Yantai, Bergen, Forus og Haag (Nederland). Aktivteten gjennomføres i tidsrommet 1400-1600. Øvingsleder: Pål Erland

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.