Course calendar2. februar 1200-1500 (Teams)
Kurs 3.linje beredskapsledelse
Frist for påmelding: 15. januar

5. mai 0900-1530 (hvis ikke på Teams, TBD)
Kurs 3.linje beredskapsledelse
Frist for påmelding: 22. april

24. mars 0900-1500 (Hvis ikke på Teams, TBD)
Kurs for selskapsrepresentanter ved operatørens senter for evakuerte og pårørende (OSEP)
Frist for påmelding: 3. mars

8. april 0900-1500 (Hvis ikke på Teams, TBD)
Kurs for liaisoner/selskapsrepresentanter ved beredskapshendelser
First for påmelding: 22. mars

14. april 1200-1530
Beredskapskurs for resepsjonister
Frist for påmelding: 14. april

15. april 1200-1600
Kurs i mediehåndtering
Frist for påmelding: 25. mars

28. april 1200-1500
Teamdag (tema TBD)
Frist for påmelding: 1. april

12. mai 1200-1530
Kurs i stakeholderanalyse/interessentanalyse
Frist for påmelding: 21. april

Q2 (TBD – kurs under utarbeidelse – informasjon kommer)
Grunnkurs Aksjonsledelse

Q2 (TBD – kurs under utarbeidelse – informasjon kommer)
Videregående kurs Aksjonsledelse

CIM opplæring: Pågår fortløpende etter behov fra medlemmene

NB! The courses are offered to OFFB members.
Påmelding: Kjennom kontaktperson i eget selskap

Dag Normann Aasjord
Manager, OFFB Competence Centre
dag.normann.aasjord@offb.no

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.