OFFB etablerer krisekommunikasjonstjeneste

- Vi er svært fornøyd med å ha fått med oss kompetente personer med kommunikasjonsfaglig tyngde, bredde og erfaring, sier daglig leder i Operatørenes forening for beredskap (OFFB), Ole Jacob Haug.

Av: Alf Inge Molde, fagansvarlig for Strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT)

OFFB Strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT) vil ha i oppgave å støtte OFFBs medlemmer på norsk sokkel i deres kommunikasjonsarbeid i krisesituasjoner. Målet er å sikre et godt samarbeid med alle som påvirkes av en hendelse og at korrekt informasjon blir frigitt til enhver tid.

Tjenesten er etterspurt av både eksisterende og potensielle nye medlemmer, og opprettes i tett samarbeid med medlemsselskapene i OFFB. Tjenesten vil bli en del av totalleveransen til beredskapsorganisasjonen og et tilbud som vil kunne tilpasses de ulike operatørenes behov.

– Gjennom å samle erfaring og læring i vårt plansystem sikrer vi kontinuerlig forbedring og kompetanseheving, slik OFFBs medlemmer etterspør, sier daglig leder Ole Jacob Haug.

Media Response Team (MRT) er et innarbeidet begrep i bransjen for tilsvarende typer tjenester i dag, men OFFB ser at kommunikasjon under kriser involverer og retter seg mot langt flere enn media. Derfor lanseres navnet og begrepet Strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT).

Tjenesten vil bestå av fem vaktgående SKT-ledere som vil være klare til å mobilisere hos operatører i Stavanger-regionen i løpet av én time – døgnet rundt, året rundt. I tillegg vil trente SKT-rådgivere kunne kalles inn ved behov. Det jobbes også med planer om opptrening av personell som kan besvare mediehenvendelser under større hendelser.

Haug er svært fornøyd med å ha fått med seg erfarne kommunikasjonsrådgivere med lang og variert bakgrunn – både fra media og olje- og gassindustrien.

Følgende personer vil gå inn i OFFB SKT som SKT-ledere:

Alf Inge Molde

Har 14 års erfaring som journalist i Stavanger Aftenblad, Oil Information, PetroMedia, Industri Kompetanse og LO Media, som frilanser for blant andre Industri Energi og Oljedirektoratet og som informasjonskoordinator i OFFB. Utdannet journalist ved Universitet i Stavanger. Har også mastergrad i samfunnssikkerhet fra samme universitet med fordypning i krisehåndtering og krisekommunikasjon.

Molde vil ha fagansvar for tjenesten.

Elisabeth Hovland

Har over 30 års erfaring som journalist, blant annet ti år som journalist i NRK Rogaland. Har i tillegg jobbet med beredskap og kommunikasjon i Proactima, ResQ og OFFB i sju år. Utdannet journalist ved medielinjen i Volda. Har også grunnfag i historie fra Høgskolen i Stavanger.

Eli Ane Nedreskår

Har ti års erfaring fra Norsk olje og gass, hvor hun var informasjonssjef i flere år. Gjennomfører i dag en etterutdanning i digital rådgiving og prosjektledelse, og har fra før en mastergrad i Human Resources fra Skema Business School, en fireårig grad i informasjon og kommunikasjon fra Universitetet i Nice og grunnfag i fransk fra samme universitet.

Astri Sivertsen

Har 23 års fartstid som journalist og kommunikasjonsrådgiver med olje- og gassnæringen som spesialfelt i Oljedirektoratet, PetroMedia og Statoil. Har også jobbet for blant andre Norsk Polarinstitutt, Dennis Publishing, Statens Datasentral og Aker Engineering og med beredskap i ResQ. Utdannet Cand.mag og har i tillegg en mastergrad i internasjonal journalistikk fra City University i London.

Sveinung Sletten

Har over 40 års erfaring innen journalistikk og kommunikasjon. Han har vært informasjonsdirektør i oljeselskapene Petoro, BP og Amoco, sjefredaktør for Statoils konsernpublikasjoner, sjefredaktør i Noroil Publishing House og journalist i Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis. Han har lang erfaring innen krisekommunikasjon både fra Amoco, BP og sist Proactima.

OFFB Strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT) vil etter planen være operativt og klart til å tas i bruk av OFFBs medlemmer i april 2018.

Lyst til å være med?

OFFB Strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT) har fremdeles åpning for flere rådgivere som kan være tilgjengelige i krisesituasjoner. Har du journalistisk eller kommunikasjonsfaglig bakgrunn og kunnskap om olje- og gassindustrien? Ta kontakt for en uforpliktende prat:

Alf Inge Molde
Mail: alf.inge.molde@offb.no
Mobil: 47 75 61 05

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ledige stillinger i OFFB

Brenner du for beredskap, liker en variert arbeidsdag og har lyst å bli vår nye kollega? Det er nå to spennende stillinger ledige hos oss i OFFB.

Les mer»

Research: Peer-reviewed article published in Magma

A new research article by Riana Steen and Alf Inge Molde is outlining learning points from an outbreak of COVID-19 at the West Phoenix drilling rig in August 2020. It discusses how uncertainty, time pressure and escalating consequences magnify the need for resilience in emergency preparedness.

Les mer»

Looking after people affected by crises

“The fear of making mistakes may be the biggest challenge when faced with people who are going through crises,” says psychology specialist Heidi Wittrup Djup. Together with her colleagues at Clinic for Crisis Psychology, she’s ready 24/7, all year round, to attend to those affected by emergency events – and to support those responsible for handling such situations.

Les mer»

Research: New modelling method enhances emergency preparedness

In order to close the gap between emergency response plans and the way tasks are carried out in real life, far more factors and aspects must be mapped and included in the planning, Riana Steen believes. In a new research paper written in collaboration with the Operator's Association for Emergency Response (OFFB), she explains how this can be done.

Les mer»

Big cooperation exercise in Florø

Today, on January 28, OFFB conducts a full-scale exercise, based on a hypothetical security incident at the heliport in Florø in Vestland county. A wide range of companies and authorities are collaborating in the drill.

Les mer»
Daglig leder i INEOS Oil & Gas Norway, Erik Magnesen. Foto: Alf Inge Molde

INEOS Oil & Gas Norway gets ready for exploration drilling

INEOS Oil & Gas Norway is preparing to spud its ‘Fat Canyon’ wildcat in the summer of 2021. Together with OFFB, the company is rehearsing its emergency response system. “It is essential to go up routines and brush up on our knowledge,” says general manager Erik Magnesen.

Les mer»

Gjesteforelesning ved Universitetet i Stavanger

Når kriser oppstår må kriseledere fatte beslutninger, ofte under tidspress og stor grad av usikkerhet. 15. september utfordret beredskapslederne Geir Haakonsen og Bjørn Stein masterstudenter i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

Les mer»

Suksesskriterier for god koordinering

Grenseoverskridende kriser som koronakrisen byr på helt spesielle utfordringer for krisehåndterere på alle nivåer. Nøkkelen er felles situasjonsforståelse, robust samarbeid og koordinering, mener sikkerhetsforsker Riana Steen.

Les mer»

Beredskapen blir ivaretatt

OFFB følger retningslinjene fra myndighetene og jobber fra hjemmefra. Beredskapsoppgavene blir likevel ivaretatt fullt ut. Øvelser, kurs og andre samlinger er i første omgang avlyst fram til påske.

Les mer»

Erfaringsdeling med helsesektoren

I slutten av februar var beredskapsorganisasjonen til Helse Midt-Norge på besøk hos OFFB for å lære hvordan beredskapsorganisasjonen jobber med proaktiv stabsmetodikk og CIM.

Les mer»

Studies OFFB and Safety-II

HSE-work is facing a paradigm shift, safety scientist Riana Steen believes. She now sets out to study the way principles and models in resilience engineering and Safety-II may strengthen crisis response and coordination inside the emergency preparedness room. (Article in Norwegian).

Les mer»

Stor øvelse på Deepsea Yantai

Rundt 200 personer deltok aktivt da Neptune Energy, riggeier Odfjell Drilling og et bredt spekter av samarbeidsaktører øvde på å håndtere en alvorlig ulykke på riggen Deepsea Yantai 18. desember 2019.

Les mer»

OFFB søker stabsleder

En av våre erfarne beredskapsledere pensjonerer seg. Nå søker OFFB etter ny vaktgående stabsleder som også er en ressursperson innen IKT og cyber security.

Les mer»

OFFB-samarbeid i ny rapport

Oljenæringen gjør Norge sikrere, tryggere og bedre, slås det fast i en fersk rapport utgitt av Kunnskapsparken Nord og Norsk olje og gass. Ett av eksemplene rapporten viser til er OFFBs kunnskapsdeling med Stavanger fengsel.

Les mer»

Samvirketabletop i Bergen

4. september inviterer OFFB alle aktører i bergensområdet som jobber med krisehåndtering og
får en rolle under beredskapshendelser offshore til samvirketabletop ved Thon
Hotel Bergen Airport.

Les mer»

Beredskapsmøte med Sola kommune

I midten av juni besøkte beredskapsledelsen i Sola kommune OFFB for å lære mer om organisering av beredskap, metodikk og hvordan oljenæringen jobber med samvirke i krisehåndtering. – Inspirerende, sier rådmann Ingrid Nordbø.

Les mer»

Utfordrer strategisk nivå

Hvert år arrangerer OFFB 130 treninger og øvelser. 8. mai møttes OFFB og medlemmene til temadag i OFFB Kompetansesenter for å finne nye måter å utfordre strategisk nivå i øvelser.

Les mer»

Krisekommunikasjon på Beredskapskonferansen

Kravene til krisekommunikasjon har endret seg dramatisk de siste 20 årene. På Beredskapskonferansen i Bodø forteller OFFB hvorfor og tidligere CHC-direktør Arne Roland om hvordan det var å stå som kriseleder under Turøy-ulykken.

Les mer»

ICS-trening med Shell

Torsdag 7. mars øvde totalt 75 personer fra AS Norske Shell og Shells internasjonale organisasjon, personell fra OFFB og sentrale støttespillere som NOFO og politiet på å håndtere en stor og langvarig hendelse etter ICS-modellen.

Les mer»

Faglig påfyll?

I fjor deltok nær 300 personer på kurs i regi av OFFB Kompetansesenter. Her er kursplanen for første halvdel av 2019.

Les mer»

Ledig stilling som stabsleder

Vakthavende stabsleder koordinerer beredskapsvaktlaget og er hovedkontakt mot 1. linje på innretningen i en beredskapssituasjon. Utover vaktfunksjonen vil stabsleder inngå i et team som bidrar til vedlikehold og kontinuerlig utvikling av beredskap i tett samarbeid med medlemmer og andre relevante beredskapsaktører.

Les mer»

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.