OKEA blir medlem i Operatørenes forening for beredskap (OFFB)

Tirsdag 28. august inngikk OKEA avtale om medlemskap i Operatørenes forening for beredskap (OFFB). OFFB skal levere 2. linje beredskap til det trondheimbaserte oljeselskapet, som i fjerde kvartal overtar operatørskapet for Draugen-feltet i Norskehavet.

Avtalen om medlemskap ble signert på OFFB sin stand under ONS-konferansen i Stavanger, som fra 27. til 30. august samler operatører og leverandører fra hele verden til en av verdens største møteplasser for olje- og gassindustrien.

I juni 2018 inngikk OKEA avtale med A/S Norske Shell om å kjøpe selskapets eierandel på 44,56 prosent og operatørskap i norskehavsfeltet Draugen og en ikke-operert andel på 12 prosent i Gjøa-feltet til en prislapp på 4,52 milliarder kroner.


Avtalen gir OKEA en estimert produksjon på rundt 22.000 fat oljeekvivalenter per dag fra januar 2018, noe som ifølge Woodmac vil rangere OKEA på en 19. plass over de største produsentene på norsk sokkel i 2018.

Draugen skal fortsatt opereres fra selskapets operasjonssenter i Kristiansund. 2. linje beredskapen blir ivaretatt av Operatørenes forening for beredskap (OFFB), en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som drives på vegne av flere operatørselskap på norsk sokkel – inkludert Spirit Energy Norge AS, Wintershall Norge AS, Neptune Energy Norge AS, Gassco, Wellesley Petroleum, Faroe Petroleum Norge AS, Edison Norge AS, Dea Norge AS og VNG Norge.

– Vi setter stor pris på at vi får inn OKEA i samarbeidet i OFFB. Vi har jobbet med Erik Haugane tidligere og verdsetter hans kunnskap og kompetansen han har samlet i OKEA, sier daglig leder i OFFB, Ole Jacob Haug.

– Vi ser også fram til samarbeidet med personellet knyttet til driften av Draugen-feltet og er sikre på at de vil bidra til å styrke kvaliteten i OFFB ytterligere, sier Haug.

Styreleder i OFFB og direktør for anskaffelser i Neptune Energy, Eva Fagernes, er også svært fornøyd med at OKEA har blitt medlem i OFFB:

– OKEA er et nytt norsk selskap med store ambisjoner og høy aktivitet. Dette vil styrke foreningen, både når det gjelder kompetanse og mulighet for erfaringsoverføring, sier Fagernes.

Administrerende direktør i OKEA, Erik Haugane, var en av initiativtakerne til opprettelsen av OFFB i 2010 og ser store fordeler med medlemskapet i beredskapsorganisasjonen – både med tanke på økonomi, kompetanse og erfaring. 

De siste ti til 15 årene har det kommet flere nye aktører til på norsk sokkel og hendelser som krever mobilisering av 2. linje beredskapsorganisasjoner skjer heldigvis sjelden. Haugane mener derfor det er viktig at mange selskaper går sammen og deler ressurser, erfaring og lærdom fra hendelsene som oppstår for å kunne stå bedre rustet i framtiden – slik de gjør i OFFB.

– At industrien deler med hverandre kommer alle til gode, sier Haugane. 

Operatørenes forening for beredskap (OFFB) er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som eies av flere operatørselskap på norsk sokkel. OFFB leverer profesjonell 2. linje beredskap til våre medlemsbedrifter, og er en integrert del av deres beredskapssystem. I tillegg fungerer OFFB som et ressurs- og kompetansesenter for alle medlemmer.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

OFFB features in NATO magazine

The Operators' Association for Emergency Response (OFFB) is a specialised, civilian emergency response organisation, and an integrated part of Norway’s total defence. In the latest issue of NATO’s ‘The Three Swords’ magazine, OFFB is introduced to an international readership.

Les mer»

Research: Peer-reviewed article published in Magma

A new research article by Riana Steen and Alf Inge Molde is outlining learning points from an outbreak of COVID-19 at the West Phoenix drilling rig in August 2020. It discusses how uncertainty, time pressure and escalating consequences magnify the need for resilience in emergency preparedness.

Les mer»

Looking after people affected by crises

“The fear of making mistakes may be the biggest challenge when faced with people who are going through crises,” says psychology specialist Heidi Wittrup Djup. Together with her colleagues at Clinic for Crisis Psychology, she’s ready 24/7, all year round, to attend to those affected by emergency events – and to support those responsible for handling such situations.

Les mer»

Research: New modelling method enhances emergency preparedness

In order to close the gap between emergency response plans and the way tasks are carried out in real life, far more factors and aspects must be mapped and included in the planning, Riana Steen believes. In a new research paper written in collaboration with the Operator's Association for Emergency Response (OFFB), she explains how this can be done.

Les mer»

Big cooperation exercise in Florø

Today, on January 28, OFFB conducts a full-scale exercise, based on a hypothetical security incident at the heliport in Florø in Vestland county. A wide range of companies and authorities are collaborating in the drill.

Les mer»
Daglig leder i INEOS Oil & Gas Norway, Erik Magnesen. Foto: Alf Inge Molde

INEOS Oil & Gas Norway gets ready for exploration drilling

INEOS Oil & Gas Norway is preparing to spud its ‘Fat Canyon’ wildcat in the summer of 2021. Together with OFFB, the company is rehearsing its emergency response system. “It is essential to go up routines and brush up on our knowledge,” says general manager Erik Magnesen.

Les mer»

Gjesteforelesning ved Universitetet i Stavanger

Når kriser oppstår må kriseledere fatte beslutninger, ofte under tidspress og stor grad av usikkerhet. 15. september utfordret beredskapslederne Geir Haakonsen og Bjørn Stein masterstudenter i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

Les mer»

Suksesskriterier for god koordinering

Grenseoverskridende kriser som koronakrisen byr på helt spesielle utfordringer for krisehåndterere på alle nivåer. Nøkkelen er felles situasjonsforståelse, robust samarbeid og koordinering, mener sikkerhetsforsker Riana Steen.

Les mer»

Beredskapen blir ivaretatt

OFFB følger retningslinjene fra myndighetene og jobber fra hjemmefra. Beredskapsoppgavene blir likevel ivaretatt fullt ut. Øvelser, kurs og andre samlinger er i første omgang avlyst fram til påske.

Les mer»

Erfaringsdeling med helsesektoren

I slutten av februar var beredskapsorganisasjonen til Helse Midt-Norge på besøk hos OFFB for å lære hvordan beredskapsorganisasjonen jobber med proaktiv stabsmetodikk og CIM.

Les mer»

Studies OFFB and Safety-II

HSE-work is facing a paradigm shift, safety scientist Riana Steen believes. She now sets out to study the way principles and models in resilience engineering and Safety-II may strengthen crisis response and coordination inside the emergency preparedness room. (Article in Norwegian).

Les mer»

Stor øvelse på Deepsea Yantai

Rundt 200 personer deltok aktivt da Neptune Energy, riggeier Odfjell Drilling og et bredt spekter av samarbeidsaktører øvde på å håndtere en alvorlig ulykke på riggen Deepsea Yantai 18. desember 2019.

Les mer»

OFFB søker stabsleder

En av våre erfarne beredskapsledere pensjonerer seg. Nå søker OFFB etter ny vaktgående stabsleder som også er en ressursperson innen IKT og cyber security.

Les mer»

OFFB-samarbeid i ny rapport

Oljenæringen gjør Norge sikrere, tryggere og bedre, slås det fast i en fersk rapport utgitt av Kunnskapsparken Nord og Norsk olje og gass. Ett av eksemplene rapporten viser til er OFFBs kunnskapsdeling med Stavanger fengsel.

Les mer»

Samvirketabletop i Bergen

4. september inviterer OFFB alle aktører i bergensområdet som jobber med krisehåndtering og
får en rolle under beredskapshendelser offshore til samvirketabletop ved Thon
Hotel Bergen Airport.

Les mer»

Beredskapsmøte med Sola kommune

I midten av juni besøkte beredskapsledelsen i Sola kommune OFFB for å lære mer om organisering av beredskap, metodikk og hvordan oljenæringen jobber med samvirke i krisehåndtering. – Inspirerende, sier rådmann Ingrid Nordbø.

Les mer»

Utfordrer strategisk nivå

Hvert år arrangerer OFFB 130 treninger og øvelser. 8. mai møttes OFFB og medlemmene til temadag i OFFB Kompetansesenter for å finne nye måter å utfordre strategisk nivå i øvelser.

Les mer»

Krisekommunikasjon på Beredskapskonferansen

Kravene til krisekommunikasjon har endret seg dramatisk de siste 20 årene. På Beredskapskonferansen i Bodø forteller OFFB hvorfor og tidligere CHC-direktør Arne Roland om hvordan det var å stå som kriseleder under Turøy-ulykken.

Les mer»

ICS-trening med Shell

Torsdag 7. mars øvde totalt 75 personer fra AS Norske Shell og Shells internasjonale organisasjon, personell fra OFFB og sentrale støttespillere som NOFO og politiet på å håndtere en stor og langvarig hendelse etter ICS-modellen.

Les mer»

Faglig påfyll?

I fjor deltok nær 300 personer på kurs i regi av OFFB Kompetansesenter. Her er kursplanen for første halvdel av 2019.

Les mer»

Ledig stilling som stabsleder

Vakthavende stabsleder koordinerer beredskapsvaktlaget og er hovedkontakt mot 1. linje på innretningen i en beredskapssituasjon. Utover vaktfunksjonen vil stabsleder inngå i et team som bidrar til vedlikehold og kontinuerlig utvikling av beredskap i tett samarbeid med medlemmer og andre relevante beredskapsaktører.

Les mer»

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.