INEOS Oil & Gas Norway forbereder seg til leteboring

Daglig leder i INEOS Oil & Gas Norway, Erik Magnesen. Foto: Alf Inge Molde
OFFB og INEOS Oil & Gas Norway er i gang med beredskapsforberedelsene i forkant av letebrønnen Fat Canyon, som skal bores sommeren 2021. – Det er viktig å gå opp rutinene og friske opp kunnskapen, sier daglig leder Erik Magnesen.

Det er uvanlig rolig i kontorlandskapet og beredskapsrommene til OFFB denne senhøsten og gryende vinteren. Covid-19-situasjonen gjør at det aller meste foregår på videomøter og hjemmekontor.

Men det er fremdeles mulig å møtes når det kreves, med gode smitteverntiltak på plass.

3. desember gikk INEOS Oil & Gas Norway i gang med de første treningene for de i alt 20 personene som skal inngå i selskapets beredskapslag på strategisk nivå i 3. linje. Målet er å bli kjent med beredskapsrommet, snakke seg gjennom oppgavene og å gjennomføre et førstemøte i CIM.

På nyåret fortsetter oppkjøringen med beredskapsøvelser for alle beredskapslag i 3. linje og nivå-øvelser i samhandling med 2. linje, levert av OFFB, og 1. linje på riggen. Riggkontrakten for Fat Canyon er ennå ikke tildelt.

Bruker vinteren til forberedelser

Daglig leder i INEOS Oil & Gas Norway, Erik Magnesen, syns det er godt å komme i gang med beredskapsforberedelsene og å friske opp kunnskapen. Forrige gang selskapet boret en egenoperert brønn var i 2013, da under navnet DONG Energy.

– Vi har flere erfarne folk i teamet, men også noen nye. Nå er vi i gang med treningen og kommer til å bruke vinteren til å sikre oss at vi har sett på alt, sier Magnesen.

Han mener det er viktig å bli kjent med beredskapsrommet og setter pris på å kunne møtes ansikt til ansikt, og ikke bare på Teams.

– Sikkerheten knyttet til covid-19-situasjonen er godt ivaretatt med få personer i lokalet, god avstand mellom de enkelte og andre smitteverntiltak på plass, sier han.

Fornøyd med beredskapssamarbeidet

INEOS Oil & Gas Norway meldte seg inn i beredskapssamarbeidet i OFFB i 2019. Magnesen mener løsningen er optimal for selskapet, som på denne måten får tilgang til metodikk og beste praksis utarbeidet i fellesskap med en rekke andre operatører på norsk sokkel. Samtidig får de en svært kompetent beredskapsorganisasjon i ryggen.

– Sikkerhet gjennomsyrer hele vår virksomhet og er første tema på agendaen i alt vi gjør. Vi er svært fornøyde med medlemskapet i OFFB og ønsker å være godt forberedt når vi borer Fat Canyon, som er den store og viktige aktiviteten for selskapet neste år, sier Magnesen.

Ambisjonen er å følge opp med flere brønner i årene som kommer.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ledige stillinger i OFFB

Brenner du for beredskap, liker en variert arbeidsdag og har lyst å bli vår nye kollega? Det er nå to spennende stillinger ledige hos oss i OFFB.

Les mer»

Forskning: Fagfellevurdert artikkel publisert i Magma

Ny forskningsartikkel av Riana Steen og Alf Inge Molde henter ut læringspunkter fra håndteringen av et covid-19-utbrudd på West Phonenix i august 2020 og synliggjør hvordan usikkerhet, tidspress og eskalerende konsekvenser forsterker behovet for resiliens, altså motstandsdyktighet, i beredskapsarbeidet.

Les mer»

Slik ivaretas de berørte i kriser

– Frykten for å gjøre noe feil er kanskje den største utfordringen når man møter mennesker i kriser, sier psykologspesialist Heidi Wittrup Djup. Sammen med kollegaene i Klinikk for krisepsykologi er hun klar til å rykke ut døgnet rundt, året rundt, for å ivareta de berørte i beredskapshendelser – og å støtte de som skal håndtere situasjonen.

Les mer»

Stor samvirkeøvelse i Florø

I dag, 28. januar, gjennomfører OFFB en fullskalaøvelse med utgangspunkt i en sikringshendelse på heliporten i Florø, i nært samarbeid med Securitas, politiet, Neptune Energy, Avinor, Widerøe, Kinn kommune, Petroleumstilsynet og Bristow.

Les mer»

Gjesteforelesning ved Universitetet i Stavanger

Når kriser oppstår må kriseledere fatte beslutninger, ofte under tidspress og stor grad av usikkerhet. 15. september utfordret beredskapslederne Geir Haakonsen og Bjørn Stein masterstudenter i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

Les mer»

Suksesskriterier for god koordinering

Grenseoverskridende kriser som koronakrisen byr på helt spesielle utfordringer for krisehåndterere på alle nivåer. Nøkkelen er felles situasjonsforståelse, robust samarbeid og koordinering, mener sikkerhetsforsker Riana Steen.

Les mer»

Beredskapen blir ivaretatt

OFFB følger retningslinjene fra myndighetene og jobber fra hjemmefra. Beredskapsoppgavene blir likevel ivaretatt fullt ut. Øvelser, kurs og andre samlinger er i første omgang avlyst fram til påske.

Les mer»

Erfaringsdeling med helsesektoren

I slutten av februar var beredskapsorganisasjonen til Helse Midt-Norge på besøk hos OFFB for å lære hvordan beredskapsorganisasjonen jobber med proaktiv stabsmetodikk og CIM.

Les mer»

Forsker på OFFB og Safety-II

HMS-arbeid står foran et paradigmeskifte, mener sikkerhetsforsker Riana Steen. Nå skal hun forske på hvordan prinsipper og metoder i resilience engineering og safety-II kan løfte kriserespons- og koordineringsarbeid i beredskapsrommet.

Les mer»

Stor øvelse på Deepsea Yantai

Rundt 200 personer deltok aktivt da Neptune Energy, riggeier Odfjell Drilling og et bredt spekter av samarbeidsaktører øvde på å håndtere en alvorlig ulykke på riggen Deepsea Yantai 18. desember 2019.

Les mer»

OFFB søker stabsleder

En av våre erfarne beredskapsledere pensjonerer seg. Nå søker OFFB etter ny vaktgående stabsleder som også er en ressursperson innen IKT og cyber security.

Les mer»

OFFB-samarbeid i ny rapport

Oljenæringen gjør Norge sikrere, tryggere og bedre, slås det fast i en fersk rapport utgitt av Kunnskapsparken Nord og Norsk olje og gass. Ett av eksemplene rapporten viser til er OFFBs kunnskapsdeling med Stavanger fengsel.

Les mer»

Samvirketabletop i Bergen

4. september inviterer OFFB alle aktører i bergensområdet som jobber med krisehåndtering og
får en rolle under beredskapshendelser offshore til samvirketabletop ved Thon
Hotel Bergen Airport.

Les mer»

Beredskapsmøte med Sola kommune

I midten av juni besøkte beredskapsledelsen i Sola kommune OFFB for å lære mer om organisering av beredskap, metodikk og hvordan oljenæringen jobber med samvirke i krisehåndtering. – Inspirerende, sier rådmann Ingrid Nordbø.

Les mer»

Utfordrer strategisk nivå

Hvert år arrangerer OFFB 130 treninger og øvelser. 8. mai møttes OFFB og medlemmene til temadag i OFFB Kompetansesenter for å finne nye måter å utfordre strategisk nivå i øvelser.

Les mer»

Krisekommunikasjon på Beredskapskonferansen

Kravene til krisekommunikasjon har endret seg dramatisk de siste 20 årene. På Beredskapskonferansen i Bodø forteller OFFB hvorfor og tidligere CHC-direktør Arne Roland om hvordan det var å stå som kriseleder under Turøy-ulykken.

Les mer»

ICS-trening med Shell

Torsdag 7. mars øvde totalt 75 personer fra AS Norske Shell og Shells internasjonale organisasjon, personell fra OFFB og sentrale støttespillere som NOFO og politiet på å håndtere en stor og langvarig hendelse etter ICS-modellen.

Les mer»

Faglig påfyll?

I fjor deltok nær 300 personer på kurs i regi av OFFB Kompetansesenter. Her er kursplanen for første halvdel av 2019.

Les mer»

Ledig stilling som stabsleder

Vakthavende stabsleder koordinerer beredskapsvaktlaget og er hovedkontakt mot 1. linje på innretningen i en beredskapssituasjon. Utover vaktfunksjonen vil stabsleder inngå i et team som bidrar til vedlikehold og kontinuerlig utvikling av beredskap i tett samarbeid med medlemmer og andre relevante beredskapsaktører.

Les mer»

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.