KOMMENDE AKTIVITETER

DATO AKTIVITET
13.02.2020 Nivå 2 øvelse Brage - Wintershall Dea - Kollisjon med feltrelatert fartøy


25.03.2020 Table top - Tungløft om bord på Gjøa

Neptune Energy skal gjennomføre en større tungløft-operasjon mai 2020 der en modul skal heises om bord på Gjøa og installeres ved hjelp av større kranfartøy. I den forbindelse arrangeres det en table top i tidsrommet 1200-1500 med fokus på beredskapsmessig håndtering av løfteoperasjonen, sammen med rederiet som skal utføre løftet.

Kontaktperson: Pål Erland

07.05.2020 Nivå 2 øvelse Nova-Vega - Wintershall Dea - Oljevern


13.05.2020 Nivå 3 øvelse Brage - Wintershall Dea


29.10.2020 Nivå 2 øvelse Brage - Wintershall Dea - Intern


 

 

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer

alternative text

BLI MED I OFFB

OFFB er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som brukes av flere operatørselskap. Vi vil være din foretrukne 2.linjes beredskapsorganisasjon.

 

>Les mer

alternative text

BEREDSKAPSSENTER

Beredskapsarbeidet ledes fra vårt beredskapssenter på Forus. To uavhengige beredskapsrom gjør oss i stand til å håndtere to hendelser samtidig.

 

>Les mer

alternative text

EVAKUERTSENTRE

Våre evakuertsentre er plassert langs kysten; i Sandnes, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest.

 

>Les mer

alternative text

OFFB PÅ FIRE MINUTTER

Hvem er 1. linje, 2. linje og 3. linje? Og hva gjør egentlig OFFB? Bli kjent med oss - på fire minutter.

 

>Les mer