KOMMENDE AKTIVITETER

DATO AKTIVITET
26.11.2020 Wintershall Dea aktivitet - TBD

Kontaktperson: Magnus Klem Husebye


01.12.2020 Nivå 3/fullskalaøvelse Neptune Energy

Vi arrangerer en nivå 3/fullskala beredskapsøvelse med Neptune Energy i tidsrommet 0900-1400. Øvelsen er tilpasset gjeldende covid-19 situasjon. Øvelsen har fokus på håndtering av en sikringshendelse.

Øvelsen gjennomføres i nært samarbeid med Avinor, politiet i Vest (Florø), Bristow, Kinn kommune, Securitas og Widerøe. Hele beredskapsorganisasjonen til Neptune Energy vil bli mobilisert, inkludert logistikkorganisasjonen på basen i Florø. I tillegg vil Neptune sine to offshoreinnretninger Gjøa og Deepsea Yantai bli involvert i ulik grad.


Det vil ikke bli markør-spill, og hver aktør tar hensyn til gjeldende covid-19 rutiner. Det legges opp til utstrakt bruk av digitalt samvirke og mulighetene dette gir/åpner for. 


Viktige øvingsmoment er samvirke, koordinering og krisekommunikasjon mellom offentlige og private aktører som vil bli involvert i en sikringshendelse. Det utarbeides eget øvingsdirektiv med konkrete øvingsmål for hver aktør, og dette sendes ut senest 1 uke før øvelsen. En egen spillstab vil drive øvelsen fremover ved blant annet bruk av Teams.


Øvelsen vil bli fulgt opp med et eget evalueringsseminar på Teams før jul. Nærmere detaljer om dette vil komme når dette er avklart.Øvingsleder: Pål Erland

16.12.2020 Neptune Energy table top - Akutt forurensing

Neptune Energy arranger table top i tidsrommet 0900-1130 med fokus på akutt forurensing på brønnlokasjonen Dugong. Det blir gjennomgang av planverk, ulike presentasjoner med fokus på beredskap. I tillegg gjennomføres case-diskusjon der alle deltar.

Ansvarlig for table top: Pål Erland

 

 

OFFB trenger flere medlemmer


Les mer

alternative text

Våre medlemmer

Vi tilbyr medlemskap i et unikt beredskapssamarbeid på norsk sokkel. Elleve operatørselskaper sørger for robust, kostnadseffektiv og bærekraftig drift.

alternative text

Beredskapssenteret

Beredskapsarbeidet ledes fra vårt beredskapssenter på Forus. To uavhengige beredskapsrom gjør oss i stand til å håndtere to hendelser samtidig.

alternative text

Evakuertsentre

Våre evakuertsentre er plassert langs kysten; i Stavanger, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Kompetansesenter

Ved vårt eget kompetansesenter får medlemmene kvalifisert kompetanseheving. Kursene er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Telefonsvarsenter

I løpet av to timer kan vi mobilisere et telefonsvarsenter for pårørende med trent personell og moderne systemer. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Krisekommunikasjon

Et stort team av krisekommunikasjonsledere- og rådgivere står klart til å mobiliseres til operatørenes beredskapsledelse på strategisk nivå. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Trening og øving

Vi gjennomfører mer enn 130 trenings- og øvingsaktiviteter hvert år. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

OFFB på fire minutter

Hvem er 1. linje, 2. linje og 3. linje? Og hva gjør egentlig OFFB? Bli kjent med oss - på fire minutter.