16. desember: Neptune Energy table top – Akutt forurensing

Neptune Energy arranger table top i tidsrommet 0900-1130 med fokus på akutt forurensing på brønnlokasjonen Dugong. Det blir gjennomgang av planverk, ulike presentasjoner med fokus på beredskap. I tillegg gjennomføres case-diskusjon der alle deltar. Ansvarlig for table top: Pål Erland

13. januar: Neptune Energy table top – Dugong

Neptune Energy arrangerer table top med fokus på akutt forurensing ifb. kommende boreoperasjon på brønnlokasjon Dugong. Table top arrangeres 13. januar i tidsrommet 0900-1100 på Teams. Øvingsleder: Pål Erland

28. januar: Neptune Energy nivå 3 / fullskalaøvelse

Vi arrangerer en nivå 3/fullskala beredskapsøvelse med Neptune Energy i tidsrommet 0900-1400. Øvelsen er tilpasset gjeldende covid-19 situasjon. Øvelsen har fokus på håndtering av en sikringshendelse. Øvelsen gjennomføres i nært samarbeid med Avinor, politiet i Vest (Florø), Bristow, Kinn kommune, Petroleumstilsynet, Securitas og Widerøe. Hele beredskapsorganisasjonen til Neptune Energy vil bli mobilisert, inkludert logistikkorganisasjonen på […]

9. februar: Neptune Energy nivå 2-øvelse – Dugong

Vi arrangerer en nivå 2-øvelse med utgangspunkt i en hendelse på riggen Deepsea Yantai, som skal gjennomføre operasjon på brønnlokasjon  Dugong. Øvelsen foregår i tidsrommet 1130-1530 med utstrakt bruk av digitale verktøy. Øvingsleder: Pål Erland

23. februar: Neptune Energy evalueringsseminar etter nivå 3-øvelse

Vi gjennomfører Teams evalueringsseminar etter avholdt nivå 3-øvelse 28.01.2021. Aktiviteten foregår i tidsrommet 1400-1600, og alle deltakere som deltok i øvelsen er invitert. Hovedhensikt er å fokusere på læring og hvorfor ting fungerte bra, samt se nærmere på forbedringsforslag. Kontaktperson: Pål Erland

21. april: OKEA nivå 3-øvelse – Draugen

Nivå 3-øvelsen gjennomføres med deltakere fra 1., 2. og 3. linje, samt Strategisk krisekommunikasjonsteam, Hovedredningssentralen og spillstab. Kontaktperson: lasse.handeland@offb.no  

5 mai: INEOS nivå 1

Trening med 3. linje vaktlag før oppstart av Fat Canyon operasjonen

26 mai: INEOS nivå 1

Trening med 3. linje vaktlag før oppstart av Fat Canyon operasjonen

26 mai: INEOS nivå 1

Trening med 3.linje vaktlag før oppstart av Fat Canyon operasjonen

1 juni: INEOS nivå 1

Trening med 3.linje vaktlag før oppstart av Fat Canyon operasjonen

3 juni: INEOS nivå 1

Trening med 3.linje vaktlag før oppstart av Fat Canyon operasjonen

18 juni: Spirit Energy nivå 1

Det gjennomføres nivå 1 for vaktlagene i 3.linje som en del av den årlige trening/øvingsaktiviteten for 2021

Wellesley table top og nivå 2-øvelse – PL 885 Hemisphere

Det gjennomføres table top (0830-1130) og påfølgende nivå 2-øvelse (1200-1600) som del av forberedende beredskapsaktiviteter i regi av Wellesley Petroleum. Wellesley har planlagt boreoperasjon med bruk av Borgland Dolphin på PL 885 Hemisphere. Deltakere fra NOFO, Kystverket, Dolphin Drilling, Well Expertise samt personell fra Wellesley beredskapsorganisasjon deltar både før og etter lunsj. Øvingsleder: Pål

Table top (Cyber Security) Neptune Energy sammen med Odfjell Drilling

Neptune Energy gjennomfører table top med der cyber security er hovedtema. Personell fra beredskapsorganisasjonen til både Neptune Energy og Odfjell Drilling deltar, både fra Deepsea Yantai, Bergen, Forus og Haag (Nederland). Aktivteten gjennomføres i tidsrommet 1400-1600. Øvingsleder: Pål Erland

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.