x OFFB Operatørenes forening for beredskap

OFFB KOMPETANSESENTER

OFFB Kompetansesentere er et kompetansetorg for medlemmene.
Målet med kompetansesenteret er å:

  • Forenkle medlemmenes tilgang til kvalifisert kompetanseheving.
  • Utvikle og gjennomføre kurs og temadager tilpasset medlemmene behov.
  • Utarbeide og formidle kursplan til medlemmene.
  • Utvikle og formidle anbefalte praksiser som verktøy for medlemmene.
  • Bidra til å få nye medlemmer raskt opp på riktig nivå.
  • Ivareta strukturert kompetanseheving av eget personell.
  • Leveransene fra Kompetansesenteret er dekket gjennom medlemskap i OFFB (ingen kursavgift).

 

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer

alternative text

BLI MED I OFFB

OFFB er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som brukes av flere operatørselskap. Vi vil være din foretrukne 2.linjes beredskapsorganisasjon.

 

>Les mer

alternative text

BEREDSKAPSSENTER

Beredskapsarbeidet ledes fra vårt beredskapssenter på Forus. To uavhengige beredskapsrom gjør oss i stand til å håndtere to hendelser samtidig.

 

>Les mer

alternative text

EVAKUERTSENTRE

Våre evakuertsentre er plassert langs kysten; i Sandnes, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest.

 

>Les mer

alternative text

OFFB PÅ FIRE MINUTTER

Hvem er 1. linje, 2. linje og 3. linje? Og hva gjør egentlig OFFB? Bli kjent med oss - på fire minutter.

 

>Les mer