Krisekommunikasjon

OFFB Strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT) har som oppgave å støtte OFFBs medlemmer på norsk sokkel i kommunikasjonsarbeidet i krisesituasjoner. Fem SKT-ledere og ni trente SKT-rådgivere er klare til å mobilisere hos operatører i Stavanger-regionen innen én time – døgnet rundt, året rundt.


Tjenesten er en del av totalleveransen til OFFB og er et tilbud som kan tilpasses de ulike operatørenes behov. Målet til Strategisk krisekommunikasjonsteam er å sikre et godt samarbeid med alle som påvirkes av krisesituasjoner og at korrekt informasjon blir frigitt til enhver tid.  

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer

alternative text

BLI MED I OFFB

OFFB er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som brukes av flere operatørselskap. Vi vil være din foretrukne 2.linjes beredskapsorganisasjon.

 

>Les mer

alternative text

BEREDSKAPSSENTER

Beredskapsarbeidet ledes fra vårt beredskapssenter på Forus. To uavhengige beredskapsrom gjør oss i stand til å håndtere to hendelser samtidig.

 

>Les mer

alternative text

EVAKUERTSENTRE

Våre evakuertsentre er plassert langs kysten; i Sandnes, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest.

 

>Les mer

alternative text

OFFB PÅ FIRE MINUTTER

Hvem er 1. linje, 2. linje og 3. linje? Og hva gjør egentlig OFFB? Bli kjent med oss - på fire minutter.

 

>Les mer