Våre medlemsselskaper


>A/S Norske Shell

A/S Norske Shell har vært aktiv i Norge siden 1912. Vår kjerneaktivitet er leting etter og produksjon av olje og gass. Vårt hovedkontor ligger i Sola kommune utenfor Stavanger. Vi er et globalt konsern som består av energi- og petrokjemiselskaper.

http://www.shell.no

 

 


>Spirit Energy Norge AS

Spirit Energy ble opprettet i 2017 ved at Centricas olje- og gassdivisjon ble slått sammen med Bayerngas Norge AS. Vår produksjon på norsk sokkel er på ca 95,000 fat oe pr dag. 60% av reservene og produksjonen ligger i Norge.

https://www.spirit-energy.com/no/

 

 


>OKEA AS

OKEA is a pure Norwegian development & production company located in Trondheim and established in June 2015. Since then OKEA has built a strong organization with a team of experienced people with the ability to innovate.

http://www.okea.no

 

 


>Wintershall Norge AS

Wintershall er en av de største olje- og gassprodusentene i Norge, med en daglig produksjon på over 100.000 fat oljeekvivalenter. Selskapet har rundt 500 ansatte i Stavanger, Bergen og offshore. Hovedkontoret ligger i Tyskland og på verdensbasis har Wintershall rundt 2000 ansatte. Selskapet er et datterselskap av BASF, verdens største kjemiselskap.

http://www.wintershall.no

 

 


>NEPTUNE ENERGY NORGE AS

Neptune Energy is an independent oil and gas exploration and production company with a regional focus on the North Sea, North Africa and South East Asia. The company’s aim is to build an E&P company with material scale, operating capability and options for ultimate value realisation.

https://www.neptuneenergy.com/en

 

 


>Gassco

Gassco er operatør av det norske transportsystemet for naturgass. Det er avgjørende at Europa kan stole på leveransene av gass fra Norge, derfor er det vår målsetting å sørge for sikker og pålitelig transport av gass.

https://www.gassco.no/

 

 


>Wellesley Petroleum

Wellesley Petroleum ble etablert i 2015 og er fokusert på leting på norsk sokkel. Selskapet boret sin første letebrønn som operatør i 2017.

https://www.wellesley.no

 

 


>DNO ASAhttps://www.dno.no/

 

 


>Edison Norge AS

Edison Norge AS is controlled by Edison International Spa a subsidiary of Edison SPA which is one of the major Italian energy players and is part of EDF Group. Edison established its Stavanger based office in 2007 through Edison International Norway Branch.

http://www.edison-norge.no/

 

 


>DEA Norge AS

DEA Norge AS har vært i Norge i over 40 år. Selskapet er aktivt innen leting, utbygging og produksjon, både som operatør og partner, over hele norsk sokkel, og har ambisiøse planer om videre vekst. Eier er DEA Deutsche Erdoel AG, med hovedkontor i Hamburg.

http://www.dea-norge.com

 

 


>M Vest Energy

M Vest Energy er et bergensbasert selskap som har som strategi å drive leting, utvikling og produksjon. Selskapet ble etablert i 2015 og gjennomførte i 2016 et innmatskjøp av selskapet Atlantic Petroleum Norge. Fokusområder for vår aktivitet er Nordsjøen og Norskehavet hvor vårt team har lang erfaring. Vår hovedeier er M Vest AS som er eid av Trond Mohn og Lars Moldestad.

http://mvestenergy.no

 

 

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer

alternative text

BLI MED I OFFB

OFFB er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som brukes av flere operatørselskap. Vi vil være din foretrukne 2.linjes beredskapsorganisasjon.

 

>Les mer

alternative text

BEREDSKAPSSENTER

Beredskapsarbeidet ledes fra vårt beredskapssenter på Forus. To uavhengige beredskapsrom gjør oss i stand til å håndtere to hendelser samtidig.

 

>Les mer

alternative text

EVAKUERTSENTRE

Våre evakuertsentre er plassert langs kysten; i Sandnes, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest.

 

>Les mer

alternative text

OFFB PÅ FIRE MINUTTER

Hvem er 1. linje, 2. linje og 3. linje? Og hva gjør egentlig OFFB? Bli kjent med oss - på fire minutter.

 

>Les mer