Organisasjon

Operatørenes forening for beredskap (OFFB) er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som brukes av flere operatørselskap på norsk sokkel. Vi leverer profesjonell 2. linje beredskap og strategisk støtte til 3. linje til våre medlemsselskaper, og er en integrert del av deres beredskapssystem. I tillegg fungerer OFFB som et ressurs- og kompetansesenter for alle medlemmer.

  • 6 vaktlag
  • 13 fast ansatte
  • 15 krisekommunikasjonsrådgivere (SKT)
  • 20 koordinatorer i 2. linje
  • 34 OSEP-ledere med komplett organisasjon
  • 40 operatører på pårørende telefonsvarsenter
  • Vaktlege i henhold til NOROG 014
  • Leder støtteteam på aktive lokasjoner

Generalforsamling

Generalforsamlingens leder: Kristin Greig King, Edison Norge   

Generalforsamlingens nestleder: Henning Eide, Spirit Energy

Styre

Styrets leder: Anne Botne, Neptune E&P Norge AS
Nestleder: Marit Brattbakk, DNO North Sea (Norge) AS

Styremedlemmer

Kåre Olav Oftedal, Gassco

Silje Røsand, OKEA

Ronny Hanssen, Wintershall Dea 

Varamedlem:   Jostein Fjogstad, AS Norske Shell

Varamedlem:   Kari Langvik Østhus, Wellesley

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.