F24

CIM fra One Voice er den markedsledende programvaren for helhetlig krisehåndtering.

CIM fra F24 er den markedsledende programvaren for helhetlig krisehåndtering. Det webbaserte verktøyet ivaretar alle organisasjonens behov på alle nivåer, fra operatører og kundekontakter til strategisk ledelse.

cim-no.f24.com

CEGAL

Cegal er leverandør av IT-drift, konsulenttjenester og IT-utstyr til OFFB.

F24

CIM fra One Voice er den markedsledende programvaren for helhetlig krisehåndtering.

Maskegruppen

Maske er Norges største norskeide grossist innen sitt felt.

Quality Hotel Pond

Quality Hotel Pond er vår nærmeste nabo og vårt foretrukne hotell for konferanse og overnatting.

RelyOn Nutec

RelyOn Nutec er ledende aktør innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

Securitas

Securitas har 6.000 vektere i samfunnet, fordelt på avdelingskontor over hele Norge og på 47 av landets flyplasser og 6 heliporter.

Sjømannskirken

Sjømannskirken har erfaring og omfattende kompetanse på oppfølging av mennesker når ulykker og kriser rammer i utlandet.

StormGeo

StormGeo er verdensledende innenfor beslutningstøtte for værkritiske operasjoner innen offshore og shipping.

Thon Hotels

Thon Hotels er en del av Olav Thon Gruppen. Thon Hotels har 66 hoteller i Norge og 1 i Sverige.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.