VÅR ORGANISASJON

Operatørenes forening for beredskap(OFFB) er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som brukes av flere operatørselskap på norsk sokkel. Vi leverer profesjonell 2.linje beredskap til våre medlemsselskaper, og er en integrert del av deres beredskapssystem. I tillegg fungerer OFFB som et ressurs- og kompetansesenter for alle medlemmer.


  • 13 Fast ansatte

  • 20 Koordinatorer

  • 40 NOK call handler

  • Vaktlege

  • 36 OSEP Ledere + transportleder, heliportvakt, vakthold, mm

  • Leder støtteteam på aktive lokasjoner

  • Strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT)


Generalforsamling

Generalforsamlingens leder: Kristin Greig King, Edison Norge   

Generalforsamlingens nestleder: Henning Eide, Spirit Energy


Styre

Styrets leder: Eva Fagernes, Neptune E&P Norge AS
Nestleder: Marit Brattbakk, Faroe Petroleum Norge AS


Styremedlemmer

Alf Bjørn Solheim, Wintershall Dea

Kåre Olav Oftedal, Gassco

Silje Røsand, OKEA


  1. varamedlem:   Jostein Fjogstad, AS Norske Shell
  2. varamedlem:   Kari Langvik Østhus, Wellesley


OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer

alternative text

BLI MED I OFFB

OFFB er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som brukes av flere operatørselskap. Vi vil være din foretrukne 2.linjes beredskapsorganisasjon.

 

>Les mer

alternative text

BEREDSKAPSSENTER

Beredskapsarbeidet ledes fra vårt beredskapssenter på Forus. To uavhengige beredskapsrom gjør oss i stand til å håndtere to hendelser samtidig.

 

>Les mer

alternative text

EVAKUERTSENTRE

Våre evakuertsentre er plassert langs kysten; i Sandnes, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest.

 

>Les mer

alternative text

OFFB PÅ FIRE MINUTTER

Hvem er 1. linje, 2. linje og 3. linje? Og hva gjør egentlig OFFB? Bli kjent med oss - på fire minutter.

 

>Les mer