OSEP

Operatørens senter for evakuerte og pårørende (OSEP) er et oppholdssted personer som har vært involvert i en hendelse, men som ikke har fått fysiske skader. Her får de støtte og hjelp som gjenforening med pårørende, samtaletjenester og omsorg.

 

På samme måte er OSEP et pårørendesenter og fysisk oppmøtested for pårørende som har behov for informasjon, hjelp, omsorg og samtaletjenester. OFFB har etablert OSEP flere steder langs norskekysten; i Stavanger, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest. Hvert OSEP gjennomfører øvelser to ganger i året.


Dersom det skjer en hendelse hvor det er behov for å frakte personell til land, vil avtalehotellene klargjøres, rom vil bli frigjort og nødvendige ressurser kalt inn. Kyndig personell som politi, prest, helsemedarbeidere, representanter for operatøren og annet fagpersonell vil være tilstede for å ta vare på de berørte.


OFFB trenger flere medlemmer


Les mer

alternative text

Våre medlemmer

Vi tilbyr medlemskap i et unikt beredskapssamarbeid på norsk sokkel. Elleve operatørselskaper sørger for robust, kostnadseffektiv og bærekraftig drift.

alternative text

Beredskapssenteret

Beredskapsarbeidet ledes fra vårt beredskapssenter på Forus. To uavhengige beredskapsrom gjør oss i stand til å håndtere to hendelser samtidig.

alternative text

Evakuertsentre

Våre evakuertsentre er plassert langs kysten; i Stavanger, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Kompetansesenter

Ved vårt eget kompetansesenter får medlemmene kvalifisert kompetanseheving. Kursene er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Telefonsvarsenter

I løpet av to timer kan vi mobilisere et telefonsvarsenter for pårørende med trent personell og moderne systemer. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Krisekommunikasjon

Et stort team av krisekommunikasjonsledere- og rådgivere står klart til å mobiliseres til operatørenes beredskapsledelse på strategisk nivå. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Trening og øving

Vi gjennomfører mer enn 130 trenings- og øvingsaktiviteter hvert år. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

OFFB på fire minutter

Hvem er 1. linje, 2. linje og 3. linje? Og hva gjør egentlig OFFB? Bli kjent med oss - på fire minutter.